درخواست های کالا

شماره سفارش : 351
تاریخ 1397/03/12 ساعت 12:27
 کفپوش یونیورسال خودرو بابل مدل چهار فصل
کد کالا : 10403
کفپوش یونیورسال خودرو بابل مدل چهار فصل
رنگ :قهوه ای
قیمت پیشنهادی : 130,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
----
شماره سفارش : 352
تاریخ 1397/03/12 ساعت 12:28
 کفپوش یونیورسال خودرو بابل مدل چهار فصل
کد کالا : 10403
کفپوش یونیورسال خودرو بابل مدل چهار فصل
رنگ :قهوه ای
قیمت پیشنهادی : 130,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
--
شماره سفارش : 384
تاریخ 1397/03/12 ساعت 16:07
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ
کد کالا : 37274
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 32N2173FT سایز 32 اینچ
قیمت پیشنهادی : 980,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
----
شماره سفارش : 485
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:40
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
کد کالا : 39893
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
رنگ :661091
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,470,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 486
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:45
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37912
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
رنگ :619030
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,600,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 487
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:47
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
کد کالا : 39893
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
رنگ :661091
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,470,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 488
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:48
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37391
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
رنگ :612912
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,200,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 489
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:50
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37394
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
رنگ :612969
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,510,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 490
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:51
 تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ سایز 49 اینچ مدل 49KU7975
کد کالا : 33441
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ سایز 49 اینچ مدل 49KU7975
رنگ :مشکی
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 4,600,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 492
تاریخ 1397/03/13 ساعت 14:59
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ
کد کالا : 37379
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ
رنگ :612720
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 1,630,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 493
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:00
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 43M5870 سایز 43 اینچ
کد کالا : 37919
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 43M5870 سایز 43 اینچ
رنگ :619138
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 1,900,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 494
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:02
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ
کد کالا : 37378
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ
رنگ :612708
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,260,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 495
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:03
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ
کد کالا : 39892
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ
رنگ :661079
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,440,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 498
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:50
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ
کد کالا : 37378
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ
رنگ :612708
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,260,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 499
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:51
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ
کد کالا : 39892
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ
رنگ :661079
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,440,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 500
تاریخ 1397/03/13 ساعت 15:56
جاروبرقی 2200 وات کیسه ای آ اِ گ مدل VX9-1-SB-P سری UltraOne
کد کالا : 30038
جاروبرقی 2200 وات کیسه ای آ اِ گ مدل VX9-1-SB-P سری UltraOne
رنگ :294310
گارانتی :24 ماهه گروه آریان
قیمت پیشنهادی : 1,720,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 501
تاریخ 1397/03/13 ساعت 16:26
  پلی استیشن 4 ریجن 2 اسلیم  کد  CUH-2116A - ظرفیت 500 گیگابایت
کد کالا : 32534
پلی استیشن 4 ریجن 2 اسلیم کد CUH-2116A - ظرفیت 500 گیگابایت
قیمت پیشنهادی : 1,830,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 504
تاریخ 1397/03/13 ساعت 17:38
هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 2 ترابایت
کد کالا : 6973
هارددیسک اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 2 ترابایت
رنگ :آبی
گارانتی :گارانتی سه ساله آونگ
قیمت پیشنهادی : 596,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 795
تاریخ 1397/03/19 ساعت 12:48
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37390
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
رنگ :612891
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 4,250,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 796
تاریخ 1397/03/19 ساعت 12:49
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37390
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
رنگ :612891
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 4,250,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 798
تاریخ 1397/03/19 ساعت 12:53
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37392
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
رنگ :612933
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 5,000,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 801
تاریخ 1397/03/19 ساعت 12:58
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 802
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:00
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 803
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:00
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 804
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:01
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 805
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:01
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 806
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:01
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 807
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:01
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 808
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:02
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 809
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:02
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 810
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:02
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 811
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:05
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37393
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ
قیمت پیشنهادی : 4,500,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 812
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:13
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 813
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:17
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37396
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ
رنگ :613005
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 7,320,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 814
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:18
 ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
کد کالا : 5576
ماشین آشپزخانه کنوود مدل KM287
قیمت پیشنهادی : 1,350,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 816
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:22
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MS9995 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37397
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MS9995 سایز 55 اینچ
رنگ :613023
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 8,600,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 817
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:25
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37398
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ
رنگ :613043
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 8,760,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 818
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:29
تلویزیون QLED هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55Q78 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37399
تلویزیون QLED هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55Q78 سایز 55 اینچ
رنگ :613061
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 9,980,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 819
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:30
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37400
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ
رنگ :613088
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 5,930,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 820
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:34
تلویزیون QLED هوشمند سامسونگ مدل 55Q77 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37401
تلویزیون QLED هوشمند سامسونگ مدل 55Q77 سایز 55 اینچ
رنگ :613103
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 9,000,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 821
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:35
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37402
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ
رنگ :613124
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 6,680,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 824
تاریخ 1397/03/19 ساعت 13:56
مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد CUH-2016B Region 2 ظرفیت 1 ترابایت
کد کالا : 33931
مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد CUH-2016B Region 2 ظرفیت 1 ترابایت
رنگ :589814
گارانتی :اصالت کالا
قیمت پیشنهادی : 2,060,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 829
تاریخ 1397/03/19 ساعت 14:48
بخار شوی دلونگی مدل SC500
کد کالا : 38955
بخار شوی دلونگی مدل SC500
گارانتی :دو ساله آسیا کیش
قیمت پیشنهادی : 1,120,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 834
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:17
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37391
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
رنگ :612912
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,200,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
شامل250.000 تومان جشنواره- هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 836
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:41
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37391
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
رنگ :612912
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,200,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
شامل100.000 تومان جشنواره- هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 837
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:43
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37394
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
رنگ :612969
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,510,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
شامل100.000 تومان جشنواره- هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 838
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:46
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37912
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
رنگ :619030
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,400,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود .
شماره سفارش : 839
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:48
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
کد کالا : 39893
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
رنگ :661091
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,470,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 841
تاریخ 1397/03/19 ساعت 16:53
 تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ سایز 49 اینچ مدل 49KU7975
کد کالا : 33441
تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ سایز 49 اینچ مدل 49KU7975
رنگ :مشکی
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 4,600,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
شامل700.000 تومان جشنواره- هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 844
تاریخ 1397/03/19 ساعت 17:35
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro - ظرفیت 4 ترابایت
کد کالا : 17437
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro - ظرفیت 4 ترابایت
رنگ :132613
گارانتی :گارانتی سه ساله آونگ
قیمت پیشنهادی : 894,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 845
تاریخ 1397/03/19 ساعت 17:36
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro - ظرفیت 4 ترابایت
کد کالا : 17437
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro - ظرفیت 4 ترابایت
رنگ :132613
گارانتی :گارانتی سه ساله آونگ
قیمت پیشنهادی : 894,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
گارانتی اصلی
شماره سفارش : 880
تاریخ 1397/03/20 ساعت 12:10
یخچال پایین فریزر پلادیوم مدل PD35
کد کالا : 10280
یخچال پایین فریزر پلادیوم مدل PD35
رنگ :استیل
گارانتی :30 ماهه الکترواستیل
قیمت پیشنهادی : 2,450,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 881
تاریخ 1397/03/20 ساعت 12:12
 آبمیوه گیری کنوود JE730
کد کالا : 9884
آبمیوه گیری کنوود JE730
گارانتی :گارانتی دو ساله ت...
قیمت پیشنهادی : 650,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 884
تاریخ 1397/03/20 ساعت 12:41
جاروبرقی 1800 وات کیسه ای سامسونگ مدل QUEEN-18 قرمز
کد کالا : 33580
جاروبرقی 1800 وات کیسه ای سامسونگ مدل QUEEN-18 قرمز
رنگ :586722
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 475,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 886
تاریخ 1397/03/20 ساعت 13:10
آبمیوه گیری براون مدل J700
کد کالا : 27835
آبمیوه گیری براون مدل J700
رنگ :273338
گارانتی :گارانتی دو ساله ت...
قیمت پیشنهادی : 6,950,000; تومان
هزینه ارسال کالا : 8,000 تومان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 898
تاریخ 1397/03/21 ساعت 11:01
آبمیوه گیری 4 کاره دیجیتال لمسی دلمونتی مدل DL-360
کد کالا : 39855
آبمیوه گیری 4 کاره دیجیتال لمسی دلمونتی مدل DL-360
رنگ :660392
گارانتی :یکساله دلمونتی
قیمت پیشنهادی : 470,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 907
تاریخ 1397/03/21 ساعت 14:29
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37391
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 49M6970 سایز 49 اینچ
رنگ :612912
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 3,215,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
شامل100.000 تومان جشنواره- هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 908
تاریخ 1397/03/21 ساعت 14:31
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
کد کالا : 37912
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5870 سایز 49 اینچ
رنگ :619030
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,430,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 909
تاریخ 1397/03/21 ساعت 14:34
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
کد کالا : 39893
تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
رنگ :661091
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 2,475,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 911
تاریخ 1397/03/21 ساعت 15:38
آبمیوه گیری مولینکس مدل JU655H
کد کالا : 37630
آبمیوه گیری مولینکس مدل JU655H
رنگ :استیل
گارانتی :ضمانت اصالت کالا
قیمت پیشنهادی : 780,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
هزینه باربری به صورت پس کرایه بعد تحویل کالا دریافت میشود
شماره سفارش : 1003
تاریخ 1397/03/28 ساعت 13:06
آبمیوه گیری براون مدل J700
کد کالا : 27835
آبمیوه گیری براون مدل J700
رنگ :273338
گارانتی :گارانتی دو ساله ت...
قیمت پیشنهادی : 695,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
با گارانتی تهران بوران
شماره سفارش : 1004
تاریخ 1397/03/28 ساعت 13:09
آبمیوه گیری براون مدل J700
کد کالا : 27835
آبمیوه گیری براون مدل J700
رنگ :273338
گارانتی :گارانتی دو ساله ت...
قیمت پیشنهادی : 695,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
گارانتی تهران بوران
شماره سفارش : 1021
تاریخ 1397/03/29 ساعت 01:42
 تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ
کد کالا : 33683
تلویزیون ال ای دی هایسنس مدل 43N2171FT سایز 43 اینچ
رنگ :مشکی
گارانتی :18 ماهه زرین نمای...
قیمت پیشنهادی : 1,540,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1073
تاریخ 1397/03/31 ساعت 12:48
یخچال فریزر کومبی (فریزر پایین) هایسنس مدل RD-60WC4SZA (سفید)
کد کالا : 9844
یخچال فریزر کومبی (فریزر پایین) هایسنس مدل RD-60WC4SZA (سفید)
رنگ :66438
گارانتی :18 ماهه زرین نمای...
قیمت پیشنهادی : 3,200,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1133
تاریخ 1397/04/02 ساعت 16:03
کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 9000  اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-09TG
کد کالا : 9574
کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 9000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-09TG
رنگ :63596
گارانتی :18 ماهه قطعات زری...
اقلام همراه :5 متر لوله و عایق...
قیمت پیشنهادی : 2,469,600; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1207
تاریخ 1397/04/04 ساعت 12:27
 کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
کد کالا : 9576
کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
رنگ :63605
گارانتی :18 ماهه قطعات زری...
اقلام همراه :5 متر لوله و عایق...
قیمت پیشنهادی : 3,822,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1212
تاریخ 1397/04/04 ساعت 12:59
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES25
کد کالا : 10292
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES25
رنگ :تیتانیوم
گارانتی :30 ماهه الکترواست...
قیمت پیشنهادی : 1,320,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1214
تاریخ 1397/04/04 ساعت 13:40
 کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
کد کالا : 9576
کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
رنگ :63605
گارانتی :18 ماهه قطعات زری...
اقلام همراه :5 متر لوله و عایق...
قیمت پیشنهادی : 3,980,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1217
تاریخ 1397/04/04 ساعت 13:55
 کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
کد کالا : 9576
کولر گازی اینورتر دار هایسنس ظرفیت 18000 اسپلیت دیواری سری ورسای مدل HIH-18TG
رنگ :63605
گارانتی :18 ماهه قطعات زری...
اقلام همراه :5 متر لوله و عایق...
قیمت پیشنهادی : 3,897,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1417
تاریخ 1397/04/09 ساعت 12:59
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
کد کالا : 37392
تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
رنگ :612933
گارانتی :18 ماهه سام سرویس
قیمت پیشنهادی : 5,330,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1419
تاریخ 1397/04/09 ساعت 13:23
مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد CUH-2016B Region 2 ظرفیت 1 ترابایت
کد کالا : 33931
مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد CUH-2016B Region 2 ظرفیت 1 ترابایت
رنگ :589814
گارانتی :اصالت کالا
قیمت پیشنهادی : 2,780,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1450
تاریخ 1397/04/10 ساعت 12:43
مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B
کد کالا : 27605
مخلوط کن بوش مدل MMB42G0B
رنگ :262214
گارانتی :سه ساله کاراگستر ...
قیمت پیشنهادی : 650,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
لطفا اگر عضو سایت نیستید ثبت نام کنید
شماره سفارش : 1527
تاریخ 1397/04/20 ساعت 10:55
چای ساز دلمونتی مدل DL-400
کد کالا : 36407
چای ساز دلمونتی مدل DL-400
رنگ :603645
گارانتی :گارانتی یکساله دل...
قیمت پیشنهادی : 415,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
شماره سفارش : 1533
تاریخ 1397/04/21 ساعت 11:54
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES34
کد کالا : 27982
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES34
رنگ :276586
گارانتی :30 ماهه الکترواست...
قیمت پیشنهادی : 2,280,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
سرآشپز نجفی دوست داریم
شماره سفارش : 1559
تاریخ 1397/04/24 ساعت 10:20
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES14
کد کالا : 10288
یخچال فریزر الکترواستیل مدل ES14
رنگ :سفید
گارانتی :30 ماهه الکترواست...
قیمت پیشنهادی : 1,130,000; تومان
هزینه ارسال کالا : ارسال رایگان
تحویل کالا : -
توضیحات شما :
-
توضیحات ویکاما :
-
Scroll